Wymiary

Format użytku

Rozmiar po obcięciu wynosi:

  • 90 x 50 mm
  • 85 x 55 mm
  • 90 x 55 mm

Format projektu

Projekt musi mieć wymiary 94 mm x 54 mm lub 89 mm x 59 mm lub 94 x 59 mm tj. o 2 mm wieksze z każdej strony w stosunku do rozmiaru użytku. Jeżeli jakieś obiekty wystają poza obszar projektu należy je obciąć.
UWAGA!
Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi 2 mm z każdej strony.

UWAGA!

Ponieważ krajarka do cięcia użytków posiada pewną tolerancję cięcia, tło pracy nie może mieć wymiarów równych wymiarom użytku, gdyż w razie przesunięcia się pracy, na krawędzi pozostałby biały pasek niedodrukowanego obszaru. Dlatego tła pracy, jak i wszystkich obiektów przylegających do krawędzi użytku nie projektuje się na równo z rozmiarem lecz zostawia wysunięte o 2 mm poza obszar użytku. Wysunięta grafika („spad”) zostanie odcięty i nie będzie widoczny na użytku jednakże, w razie przesunięcia się lini cięcia, fragment spadu może „wejść” na obszar użytku, co nie spowoduje zmiany w wyglądzie pracy przy krawędzi.

Przygotowanie do uszlachetniania selektywnego

Jak przygotować plik do wykonania lakieru wybiórczego lub wypukłego UV i/lub wypukłego 3D

Należy przygotować dodatkową (ostatnią) stronę w pliku oraz nanieść na niej obszary lakierowane w jednym kolorze (K 100%). Obraz do lakierowania wybiórczego nie może zawierać odcieni szarości. Nawet nieznaczne, jasne szarości są automatycznie konwertowane na czarny i będą zalakierowane. Dla małych (cienkich) elementów (czcionki, linie poniżej 2 pkt. itp.) należy zastosować nadlewkę o wielkości 1 pkt.

W przypadku uszlachetniania elementów wydruku lakierem wypukłym 3D nie zaleca się lakierowania dużych i małych elementów na jednym użytku jednocześnie.

W przypadku dwustronnych wizytówek z lakierem wypukłym 3D, uszlachetniana jest wyłącznie strona pierwsza (awers). Kolejnosć stron w pliku: awers – rewers – maska do awersu.

Nie można lakierować na spad z uwagi na kruszenie się lakieru podczas cięcia.

Nazwy plików powinny jednoznacznie wskazywać na ich przeznaczenie (maska, awers/rewers).

Przygotowanie dodatkowego koloru Liquid Gold/Silver

Dodatkowy kolor Liquid Gold oraz Liquid Silver przygotowuje się w identyczny sposób jak uszlachetnianie selektywne lakierem UV. (patrz powyżej)

Przygotowanie do tłoczenia

Wymagania/ograniczenia dotyczące wyboru i przygotowania elementów tłoczonych:

  • minimalna grubość elementu 0,8mm
  • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi (światło) 0,8mm
  • minimalny rozmiar fontu podstawowego 12pkt
  • brak możliwości tłoczenia na spad

Plik do tłoczenia przygotowuje się podobnie, jak plik do lakierowanie selektywnego. Należy przygotować dodatkową (ostatnią) stronę w pliku w rozmiarze wizytówki. Następnie należy nanieść na niej obszary/elementy tłoczone w jednym kolorze (K 100%) – w obrębie pola tłoczenia (77×45 mm, zielona linia na szablonie).
 
W przypadku nadesłania pliku wielostronicowego – maska tłoczenia zawsze musi być ustawiona jako ostatnia strona w pliku. Przy zamówieniu wizytówek tłoczonych z lakierem selektywnym 3D musi być zachowana poniższa kolejność:

  • dla wizytówek jednostronnych: druk awers, maska 3D, maska tłoczenia
  • dla wizytówek dwustronnych: druk awers, druk rewers, maska 3D, maska tłoczenia 


Uwaga: Tłoczenie wykonujemy jako wypukłe na awersie; wklęsłe na rewersie.